Basisonderwijs
Het Palet in
Bergen op Zoom

Samen groeien, samen ontwikkelen

Bij Het Palet gaan we uit van de behoefte van ieder kind. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen en laten dit duidelijk aan ze merken. Dit geeft ze zelfvertrouwen en een stukje eigenaarschap.

Daarnaast richten we ons bij Het Palet extra op taalontwikkeling; dat vinden we belangrijk. School is een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar ze graag komen. We bieden ze daarom een veilige omgeving waarin ieder kind mag zijn wie hij of zij is.

Teamonderwijs Op Maat

Het Palet werkt volgens de richtlijnen van Teamonderwijs Op Maat (TOM). Teamonderwijs Op Maat haakt in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij de rol van de leerling en leerkracht anders is dan in het reguliere onderwijs. Door te werken met Teamonderwijs op Maat zijn onze kinderen (mede)eigenaar van hun eigen leerproces. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen op zijn of haar eigen manier.

Kansrijke units

We werken in units, waarbij de peuteropvang nauw betrokken wordt. Kinderen zitten bij elkaar in één unit, waardoor we het beste in kunnen spelen op de behoefte van ieder kind. In de ochtend starten de kinderen in één ruimte en krijgen ze instructies op hun eigen niveau. We helpen en begeleiden ze dan met kernvakken, zoals taal, rekenen en spelling. In de middag werken we aan de creatieve en wereldoriënterende vakken en 21e-eeuwse vaardigheden.

De kinderen uit unit 1 maken samen met de driejarige peuters onderdeel uit van Het Peuterpalet. Kinderen die eraan toe zijn mogen samen met de pedagogisch medewerker mee naar de kleuters. De ruimtes zitten naast elkaar in het gebouw, dus dat maakt de stap gemakkelijk en laagdrempelig. Omdat de pedagogisch medewerker meegaat, is er altijd een veilig gezicht waarbij ze zich vertrouwd voelen. Kinderen leren op deze manier snel de kleuteromgeving kennen, waardoor we één vloeiende leer- en ontwikkellijn kunnen bieden.

Werken in thema’s

Elke unit heeft zijn eigen thema, waarbij de peuter- en kinderopvang aan hetzelfde thema werken als de kleuters uit unit 1. Op deze manier maken we de overgang van de peuters naar de kleuters zo klein mogelijk.

In Unit 2 (groep 3 en 4) worden de thema’s vooral toegespitst op taalontwikkeling en leesbeleving. We vinden een goede basis op het gebied van taal namelijk belangrijk in het basisonderwijs.

In Unit 3 en 4 (groep 5 t/m 8) werken we met Blink, waarbij de focus ligt op van èn met elkaar leren. Rondom één thema binnen de wereldoriënterende vakken gaan kinderen zélf op onderzoek uit. Dit maakt het leren leuker, waardoor ze de leerstof makkelijker onthouden.

Overblijven

Op Het Palet hanteren we een continurooster. Tijdens de lunchpauze worden de kinderen ondersteund door ouders, waarmee afspraken zijn gemaakt over de begeleiding tussen de middag. Na de lunch gaan de kinderen nog even lekker buiten- of binnenspelen. Zodra de bel gaat, halen de leerkrachten de kinderen op en lopen ze samen naar hun klaslokaal.

Samenwerkingen en voorzieningen

Om de creatieve kant van kinderen te stimuleren werken we met een professionele vakleerkracht muziek. Ook werken we samen met Taal & Theater om op een leuke manier de taalontwikkeling te stimuleren.

Om het onderwijs met sport en cultuur te verbinden hebben we een combinatiefunctionaris. We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen en gezond eten, daarom worden er regelmatig smaaklessen gegeven, we eten alle dagen vers fruit en werken we samen met de FitFabriek. Daarnaast bieden we in samenwerking met CuMeNu (het cultuureducatieprogramma voor basisscholen in de gemeente Bergen op Zoom) cultuurlessen aan.

We kunnen met trots zeggen dat we een bibliotheek op onze school hebben. Onze eigen bibliothecaresse helpt kinderen bij het kiezen van het juiste boek om de leesbeleving en -plezier te verhogen. Ook hebben we een logopedist in huis voor extra ondersteuning aan tweetalige kinderen of kinderen met spraakproblemen.

Het Palet heeft de subsidie Rijke SChool omgeving ontvangen

Met onderstaande gratis activiteiten wordt de subsidie ingezet:

  • Unit 3 en 4 krijgen wekelijks zwemlessen.
  • Unit 1 en 2 krijgen wekelijks danslessen.
  • Twee keer per week komt de Fitfabriek sportactiviteiten in de wijk verzorgen.
  • De Fitfabriek helpt tijdens het schoolontbijt.
  • Er worden muziekactiviteiten voor de kinderen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld workshops.
  • De kinderen kunnen na schooltijd culturele workshop volgen zoals beeldende vorming.
  • Er worden bijeenkomsten georganiseerd zoals Theater en Taal.

School en Omgeving subsidieaanvraag

 

Het Palet - WEB-45