Kinderopvang
Het Palet in
Bergen op Zoom

Spelenderwijs ontwikkelen

Het Palet in Bergen op Zoom biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De kinderopvang is een veilige en vertrouwde omgeving, waar kinderen en ouders zich thuis voelen.

Om kinderen zoveel mogelijk tegemoet te komen in hun behoefte maken we gebruik van kindvolgsysteem KIJK! Dit is een praktisch hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registreren. Ook wordt er veel ingezet op Vroege Voorschoolse Educatie, (VVE), met daarbij speciale aandacht voor taal. Zo krijgen ze een zachte landing als ze naar het basisonderwijs gaan.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 groepen met een professioneel team van vaste pedagogisch medewerkers. Er is een babygroep van 0-2 jaar en een peuterdagopvang waarin kinderen van 2 tot 4 jaar terecht kunnen. Het kinderdagverblijf heeft twee prachtige ruimtes met een slaapruimte in het midden. Zo kunnen we het vierogenprincipe hanteren en de veiligheid van kinderen waarborgen. Ook hebben we een aangrenzende babytuin, waar de allerkleinste veilig de wereld kunnen ontdekken. De opvang is als een tweede thuis voor kinderen en daarom is de ruimte huiselijk en gemoedelijk ingericht. De peuterdagopvang draait elke dag een VVE-programma om de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs te stimuleren.

*Let op! Het kinderdagverblijf sluit per 24 december 2022. Het is daarom niet meer mogelijk om aan te melden. Wij verwijzen u graag naar onze andere locaties.

Peuteropvang

We hebben op Het Palet een peuteropvang met korte dagdelen van 3 uur. We gaan dan door middel van het VVE-programma intensief met de kinderen aan de slag. Samen met de pedagogisch medewerker gaat uw peuter regelmatig naar de kleuterklas om samen met de kleuters te spelen, leren en samen te werken. De peuteropvang heeft een vast team met vertrouwde gezichten. De pedagogisch medewerkers kennen de kinderen door en door. We vinden een warme overdracht naar het basisonderwijs belangrijk en daarom komen we regelmatig samen met de ouders, pedagogisch medewerker én de leerkracht van Unit 1.

Piramide methode

We maken gebruik van het VVE-programma Piramide. Piramide helpt jonge kinderen spelenderwijs bij hun ontwikkeling. Met dit VVE-programma bereiden we kinderen voor op het basisonderwijs. Het programma richt zich op alle ontwikkelingsgebieden van peuters en biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Buitenschoolse opvang

We hebben een BSO in school, waar uw kind zowel voor als na schooltijd terecht kan. Hier kunnen ze een boekje lezen in de bank, hun huiswerk rustig afmaken, spelen met de andere kinderen op het speelplein of koekjes bakken met de pedagogisch medewerkers. Ook gaan we mee in de thema’s van de school, maar dan wel op een laagdrempelige manier. Dit draagt extra bij aan de ontwikkeling van het kind. Op studiedagen, vakantiedagen en op woensdag- en vrijdagmiddag gaan we met onze eigen bus uitstapjes maken. Zo gaan we regelmatig naar het bos, de kinderboerderij of gezellig een potje bowlen.