Een veilige en vertrouwde
basis voor uw kind

Welkom bij Het Palet

Bij Het Palet doen we eerlijk, zorgen we voor elkaar en luisteren we naar elkaar. Onze mascotte Suus is daar het grote voorbeeld van. Het Palet bevindt zich midden in de wijk Borgvliet. Verbinding maken met ouders en kinderen uit de wijk vinden we daarom vanzelfsprekend en belangrijk. We bieden kinderen van 2 tot 13 jaar een veilige en vertrouwde omgeving, waarin ieder kind mag zijn wie hij of zij is. Samen met de kinderopvang werken we vanuit één visie om tegemoet te komen aan de groei en ontwikkeling van onze kinderen. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. Als kind, maar ook als ouder én als school.

Waarom kiezen voor ons?

  • Doordat de doorstroom van de kinderopvang naar het basisonderwijs binnen het gebouw plaatsvindt, is er één doorgaande leer- en ontwikkellijn.
  • We bieden kinderen een veilige en vertrouwde omgeving; een tweede thuis.
  • We werken met Teamonderwijs Op Maat: een vernieuwingsonderwijs waarbij we alle middelen optimaal benutten om het beste onderwijs te kunnen bieden. Dit doen we altijd in samenspraak met de kinder- en peuteropvang.
  • Er is een sterk pedagogisch klimaat.
  • We zijn een laagdrempelige en toegankelijke school, waardoor de betrokkenheid van ouders ontzettend hoog is.
  • We stemmen projecten en activiteiten af met de kinder- en buitenschoolse opvang.
  • We hebben een bibliotheek op school waar uw kind met veel plezier de meest spannende of avontuurlijke boeken kan ontdekken.

Basisonderwijs

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ontdekken met veel plezier de wereld. Wij willen kinderen tegemoetkomen in die nieuwsgierigheid en daarom spelen we in op de behoefte van ieder kind. We stimuleren ze, dagen ze uit en zorgen ervoor dat leren leuk is. Zo kan ieder kind groeien en ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. Ook werken we nauw samen met de kinder- en peuteropvang wat we Het Peuterpalet noemen, waardoor we één doorgaande leer- en ontwikkellijn kunnen bieden, en met de buitenschoolse opvang.

Kinderopvang

Ieder kind ontwikkelt zich in een ander tempo en daar is bij de peuteropvang en de buitenschoolse opvang van LPS Het Palet alle ruimte voor. We bieden een warme en vertrouwde omgeving waarin we het belangrijk vinden dat uw kind zich veilig en thuis voelt. Ieder kind moet namelijk kunnen groeien en ontwikkelen op zijn of haar eigen manier.